Rasadnik Panić

horti-kultura i pejzažna arhitektura

Veliki Šiljegovac , 37204 Kruševac
mob. tel. 063-748-82-95 / 064-141-58-38
fiks.tel. 037-851-536
E-mail: rasadnikpanic@gmail.com

Lišćari


Na ovoj stranici možete naći fotografije i opise nekih lišćara...

Acer palmatum , Acer negundo , Ginko biloba , Aldizzia , Fagus x purpurea , Cotoneaster , Hibiscus , Catalpa , Magnolia , Prunus nigra , Salix pendula , Salix globosa , Salix integra , Sorbus acuparia , Syrinqa vulgaris , Ulmus pendula

Acer palmatum

Acer palmatum

Acer-negundo-flamingo

Acer-negundo-flamingo

Acer-saharinum

Acer-saharinum

Acer palmatum atropurpureum

Acer palmatum atropurpureum

Acer platanoides Globosa

Acer platanoides Globosa

Acer palmatum disektum

Acer palmatum  disektum

Acer negundo

Acer negundo

Lagestremia-indiski-jorgovan

Lagestremia-indiski-jorgovan

Ginko biloba

Ginko biloba

Aldizzia

Aldizzia

Betula alba pendula

Betula alba pendula

Cotoneaster

Cotoneaster

Euonymus fortunei emerald

Euonymus fortunei emerald

Euonymus fortunei emerald

Euonymus fortunei emerald

Euonymus fortunei emerald

Euonymus fortunei emerald

Caragana arborescens

Caragana-arborescens

Caragana aborescens-pendula

Caragana aborescens-pendula

Catalpa

Catalpa

Magnolia

Magnolia

Magnolia solengiana

Magnolia solengiana

Malus x purpurea

Malus x purpurea

Malus x purpurea

Malus x purpurea

Morus pendula

Morus pendula

Prunus laucerasus , laurus(Lovor višnja)

Prunus laucerasus , laurus(Lovor višnja)

Prunus-pisardi

Prunus-pisardi

Prunus nigra

Prunus nigra

Prunus serulata

Prunus serulata

Robinia hispida

Robinia hispida

Salix Helvetica

Salix Helvetica

Salix caprea pendula

Salix caprea pendula

Salix caprea pendula

Salix caprea pendula

Salix integra

Salix integra

Salix matsudana tortuosa

Salix matsudana tortuosa

Sorbus acuparia

Sorbus acuparia

Syrinqa vulgaris (jorgovan)

Syrinqa vulgaris (jorgovan)

Ulmus-brest

Ulmus-brest

Ulmus Geisha-brest

Ulmus-brest

Ulmus Fastigiata pendula

Ulmus pendula