Rasadnik Panić

horti-kultura i pejzažna arhitektura

Veliki Šiljegovac , 37204 Kruševac
mob. tel. 063-748-82-95 / 064-141-58-38
fiks.tel. 037-851-536
E-mail: rasadnikpanic@gmail.com

Četinari


Na ovoj stranici možete naći fotografije i opise nekih četinara...

Chamaecyparis leylandii , Chamaescyparis pisifera , Cryptomeria japonika , Juniperus blue carpet , Juniperus sky rocket , Juniperus variagatum , Taxus bacata , Thuja occidemtalis columna , Thuja occ. danica , Thuja occ. holmstrup , Thuja occ. smaragd , Thuja tiny tin , Cupressocyparis leylandii , Thuja globosa

Chamaecyparis pisifera cream ball

Chamaecyparis pisifera cream ball
Imaju loptastu formu. Minijaturne su. Imaju nežne četine koje menjaju boju u toku godine. Rastu sporim intezitetom. Razmnožavaju se vegetativno. Raste u zavisnosti od uslova oko 150cm.

Chamaecyparis fletcheri

Chamaecyparis fletcheri
Plava boja kao što vidite. Raste nešto sporije nego ostale vrste chamaecyparisa njegove  kategorije (npr. columnaris). Sitnije su mu četine i grančice. I ima malo gušću strukturu grana (više grana na stablu). Menja boju tokom zime u bledo plavu. Razmnožava se vegetativno ili generativno, stim što generativnim razmnožavanjem ne prenosi verno osobine matičnog stabla. Raste oko 4m. Može da se orezuje i da se stopira rast.

Chamaecyparis lawsoniana

Chamaecyparis lawsoniana
Chamaecyparis lawsoniana je standarna vrsta chamaescyparisa. Ima izuzetno karakterističan miris, poluoborene vršne grančice. Zelenu boju četina koje u posebnim uglovima zračenja svetlosti daju plavu boju. Izuzetno značajna biljka u ekologiji i u horti-kulturi, suzbija i skuplja prašinu daje lep mirisni snop koji dolazi do izražaja usled neposrednog kontakta sa biljklom (kad se protrlja četina ili se kupa mlazom vode). Brzo raste, ima nepravilno raspoređene grane na glatkom i pravom stablu sa jednom, ređe sa 2 vođice. Raste i do 10-15m.

Chamaecyparis lawsoniana columnaris

Chamaecyparis lawsoniana columnaris
Kod nas najčešće columnaris zovu srebrana tuja, odnosno pačempres. On brže raste od Ch. fletcheri i ellwoodi. Ima svetliju plavu boju, zimi bledi i menja boju. Razmnožava se vegetativno.  Raste oko 4m najčešće, a može i da se stopira rast stalnim orezivanjem.

Chamaecyparis lawsoniana elwoodi

Chamaescyparis lawsoniana elwoodi
Chamaescyparis lawsoniana elwoodi je biljka koja raste sporim intezintetom, ima guste zbijene grane, četine ne bodu, imaju plavu boju. Zimi malo izblede. Razmnožavaju se vegetativno. Raste dosta visoko i do 4-5m, ali u saksijama i žandinjerama zbog specifičnih uslova ne raste više od 1,5m. Ne zahteva specijalne uslove odgajanja.

Chamaecyparis lawsoniana lanei

Chamaecyparis lawsoniana lanei
Biljka koja se slično gaji kao i columnaris, razlika je u boji četina. Razmnožavanje vegetativno. Visina oko 4-7m. Može da se orezuje za oblik i stopiranje rasta.

Chamaecyparis leylandii

Chamaecyparis leylandii
Kod konkretno ove vrste prikazane na slici, karakteristično je to da ima isšatirane grančice, postoje i čisto zeleni, ali se oni ređe koriste u dekoracijama (zasađivanju, ozelenjavanju), jer postoje mnoge druge vrste koje su sa istim karakteristikama rasta i oblika i one  su ekonomičnije i imaju bolji izgled i efekat u sadnji. Razmnožava se vegetativno (može da se kalemi). Raste visoko 4-5m, ali moguće je vršiti korekcije rasta.

Chamaecyparis nana gracilis

Chamaecyparis nana gracilis
Četinar koji postoji već dugi niz godina u zelenoj boji, a u poslednje vreme imamo i žute i isšatirane gracilis nane. Minijaturna je i ne raste više od 1,5m, a može i manje ukoliko se gaji u odgovarajućim uslovima. Razmnožava se vegetativno (najčešće kalemljenjem).

Chamaescyparis pisifera

Chamaescyparis pisifera
Ima sitne četinaste grančice zelene boje, a tokom zime menja boju u braonkasto crvenu. Raste do 2-3m, ali je preporučljivo da se obavezno reže, jer tada ima i lepši oblik i jake grančice i skeletne grane sa stablom. Razmnožava se vegetativno. Pogodna je za oblikovanje skultura i raznih drugih oblika.

Chamaecyparis pisifera - filifera nana

Chamaecyparis pisifera - filifera nana
Ima izdužene grančice koje se povijaju na dole. Ne raste visoko. Zahteva blago kiselo zemljište. Razmnožava se u posebnim uslovima ili vegetativno (kalemljenjem). Minijaturna je, raste do 1m za mnogo godina.

Chamaecyparis boulewardii

Chamaecyparis boulewardii
Obično se oblikuje u loptastu formu. Ima jarku plavu boju. Raste do 2m. Ima mogućnost stopiranja rasta i oblikovanja u razne forme. Razmnožava se vegetativno. Pogodan je za žandinjere i saksije. Korenov sistem se prilagođava saksiji ili žandinjeri u kojoj se gaji.

Chamaescyparis globosa

Chamaescyparis globosa
Iz porodice Chamaescyparis. Ima loptastu formu, gusto raspoređene grančice pri krajevima malo povijene na dole. Ukoliko se pravilno orezuje, ona je izuzetno gusta kao na slici. Raste do 1,5m u prečniku. Razmnožava se vegetativno.

Cryptomeria japonika

Cryptomeria japonika
Nešto što je karakteristično za ovu grupu biljaka jeste da imaju mekane zeljaste grančice. Konkretno ova vrsta na slici zimi menja boju u crvenkasto braonkastu boju. Raste brzim intezitetom. Može da naraste i do 5-6m. Ima gustu strukturu grana i pogodna je za orezivanje i oblikovanje figura i različitih tipova kruna. Razmnožava se vegetativno, s tim što je prijem užiljavanja nešto slabiji nego kod ostalih vrsta četinara.

Juniperus blue carpet

Juniperus blue carpet
Juniperus koji raste paralelno sa zemljinom površinom. Stvara čitave tepihe plave boje, pa je zato i dobio naziv plavi tepih. Veoma je nezgodan za presađivanje. Raste i do 2m u širinu (bočno), a u visinu nešto malo zanemarljivo u odnosu na širinu. Razmnožava se vegetativno.

Juniperus blue star

Juniperus blue star
Minijaturni loptasti četinar. Za razliku od blue carpet-a, blu star ima pravilno raspoređene grančice u svim smerovima i raste do metar. Razmnožava se vegetativno.

Juniperus chinensis plumosa aurea

Juniperus chinensis plumosa aurea
Ne raste visoko. Najviše do nekih 2.5m, ali veoma sporim intezitetom. Ne preporučuje se orezavanje za oblik, jer ne raste brzim intezitetom, a i nema pogodnu strukturu stabla i grančica. Razmnožava se vegetativno. Pogodan je za odgajivanje u saksijama i žandinjerama.

Juniperus sky rocket

Juniperus sky rocket
Visoko drvo, raste i do 10-ak metara. Uglavnom ima jednu vođicu. Širina mu je zanemarljiva u odnosu na visinu. Razmnožava se vegetativno. Može da služi kao podloga za kalemljenje drugih srodnih četinara. Može da se orezuje i oblikuje. Koristi se još i za  pravljenje živih zidova (ograda).

Juniperus chinensis strickta

Juniperus chinensis strickta
Četinar plave boje koji može da naraste i do 5 metara. Ima bodljikave četine. Svoju strukturu grana formira nepravilno, pa se najčešće primenjuje orezivanje za oblik ovog četinara. Grane nepravilno formirane mogu da podlegnu raznim oštećenjima kao što su na primer: lomljenje od snega i mehaničke povrede od strane životinja ili obrađivanja zemljišta oko biljke. Dosta se širi i ima proporciju (odnos) između širine i visine 2:4, što naravno može da se koriguje rezanjem. Tako se i pomaže biljci da se bolje razvija i ima čvršće grane. Razmnožava se vegetativno.

Juniperus phiceriana aurea

Juniperus phiceriana aurea
Ova vrsta juniperusa ima hrapavo stablo, grane idu u visinu, ali najveći broj grana formira se horizontalno. Razmnožava se vegetativno, raste izuzetno brzo. Četine su jarko žute boje koje u dodiru sa neposrednim telom čiji pritisak na biljku iznosi vise od 1kg po 1cm2 ispušta sokove koji mogu negativno da utiču na kožu životinja i ljudi. I tako stvaraju odbrambeni sistem. Na koži se pojavljuju plihovi i crvenilo, što zbog sokova, a i većim delom zbog karakterističnih oštrih četina. Razmnožava se vegetativno.

Juniperus squamata mayeri

Juniperus squamata mayeri
Grane kod ovog juniperusa su sa plavo pigmentisanim četinama i hrapavo braonkastom korom imaju položaj od 45 stepeni u odnosu na zemljinu površinu, samo u početku svog razvitka. Nakon perioda razvitka od 7 i više godina, grane zajedno sa stablom zauzimaju položaj od 90 stepeni u odnosu na zemljinu površinu. A manji broj grančica ostaje u oštrom uglu u odnosu na zemljinu ravan. Razmnožava se vegetativno. Najčešće reznicom. Raste do visine od nekih 2-4m. Nije pogodno orezivati, jer biljka raste sporim intenzitetom, a i nema odgovarajuću formu za orezivanje.

Juniperus variagatum

Juniperus variagatum
Izuzetno kvalitetan horizontalni četinar koji raste ravnomerno ubrzano i dostiže veličinu od 2m u prečniku. Rast i veličina biljke zavisi isključivo od količine vode koju biljka apsorbuje kao i od količine hranljivih supstanci lako rastvorljivih u vodi (hidroskopne) koje se pri kontaktu sa vodom preko sekundarnog korena ove biljke dovlače u drvenaste i zeljaste delove biljke. Razmnožava se vegetativno. Četine su mekane glatke, modro zelene boje. Neki delovi grančica su šatirani jarko žutom bojom. Što biljci daje kontrast i veliku mogućnost kombinovanja sa drugim vrstama u većim i manjim biocenozama.

Libocedrus

Libocedrus
Konkretan primer na slici jeste sa šatiranim granama. Razmnožava se vegetativno (kalemljenjem), a jednostavnije vrste generativno i one najčešće služe kao podloga za kalemljenje. Visina zavisi od staništa, a može da naraste preko 5m.

Picea glauca conika

Picea glauca conika
U toku rasta četine su zeljaste i imaju igličast oblik, takođe su mekane i glatke. Ova biljka raste periodično u toku godine. I to u rano leto najviše i u ranim jesenjim danima početkom septembra. Izuzetno sporo raste. Po našim istraživanjima oko 5-10cm godišnje. Iglice bockaju kada biljka ne raste u toku vegetacije i u fazi mirovanja. Kao što ste videli na slikama može različito da se formira. Prva slika je orezivana biljka, a druga ima prirodnu formu.

Picea glauca conika

Picea glauca conika

Pinus pumila

Pinus pumila
Minijaturni bor. Razmnožava se vegetativno. Raste do 1.5m, a ima i vrsta koje ne prelaze 0,5m.

Taxus bacata

Taxus bacata
Tisovina ili tisa, sporo raste, ali može da živi nekoliko decenija. Izuzetno dekorativna vrsta klasična je zelena, a postoje i zeleno – žuta i neke piramidalne vrste. Na slici se nalazi zeleno – žuta varijanta i zelena varijanta tise. Razmnožava se vegetativno. A može da dostigne preko 7m visine u zavisnosti kako je formirano stablo i kruna.

Thuja occidemtalis columna

Thuja occidemtalis columna
Thuja columna je vrsta koja brzo raste, formira se u obliku stubova, koristi se najčešće za ograde, a može i za druge grupacije i skulture. Može da se orezuje za oblik i za ojačavanje grana. Raste 5-10m. Razmnožava se isključivo vegetativno. Spada u grupu najčešće viđenih ukrasnih četinara kod nas, i u grupu najotpornijih vrsta.

Thuja occ. danica

Thuja occ. danica
Formira guste grane. Raste do 1.5m, ali izuzetno sporo. Loptasta je, ali može da se reže kako bi se dostigla pravilnost i gustina. Razmnožava se vegetativno. Korsti se za sve vrste spoljnih dekoracija. Dobro se podnosi sa ostalim biljkama.

Thuja globosa aurea

Thuja globosa aurea
Ova biljka je slična kao i ostale zelene globose. Razlika je u žutoj nijansi koja ovu biljku čini posebnom. Razmnožava se vegetativno, raste do 1.5m, može da se orezuje za oblik i gustinu.

Thuja occ. holmstrup

Thuja occ. holmstrup
Minijaturna vrsta koja sporo raste, može da se orezuje samo za jačanje grana i za lepši oblik, nije za formiranje figurura, jer sporo raste. Raste 2-3m najviše, godišnje oko 10-ak cm. Razmnožava se vegetativno. Koristi se najčešće za pojedinačnu sadnju, ali jako lepo izgleda i u ogradicama ili grupacijama.

Thuja occ. compakta aurea

Thuja occ. compakta aurea
Ova tuja je zlatno žuta u toku vegetacije, a zimi dobija bronzano braonkastu boju. Razmnožava se vegetativno. Raste 4-5 metara. Rast može da se stopira orezivanjem. Raste umereno ubrzano. Prvih nekoliko godina raste sporije, dok kasnije iz godine u godinu raste sve brže. Postoje piramidalne i zaobljene forme ovog četinara.

Thuja occ. compakta aurea

Thuja occ. compakta aurea
Ova tuja je zlatno žuta u toku vegetacije, a zimi dobija bronzano braonkastu boju. Razmnožava se vegetativno. Raste 4-5 metara. Rast može da se stopira orezivanjem. Raste umereno ubrzano. Prvih nekoliko godina raste sporije, dok kasnije iz godine u godinu raste sve brže. Postoje piramidalne i zaobljene forme ovog četinara.

Thuja occ. globosa nana

Thuja occ. globosa nana
Globosa koja je intezivnije gušća nego ostale vrste, sporije raste, a može da dostigne visinu oko 1.8m u prečniku. Razmnožava se vegetativno. Može da se orezuje samo za jačanje grančica.

Thuja occ. rhain gold

Thuja occ. rhain gold
Lako se oblikuje raste brzo, do 2 m, prirodna ne rezana tuja ren-gold je žbunasto-loptasta, ali rezanjem može da se postignu veoma lepi oblici. Razmnožava se vegetativno. Zimi menja boju u braonkasto žuto.

Thuja occ. smaragd

Thuja occ. smaragd
Jedna od najkvalitetnijih tuja, a isto tako i najtraženija na našem tržištu. Ona ima prirodno kupasti oblik koji zadržava bez rezanja i oblikovanja. Raste 3-5m od prilike. Visina zavisi od zemljišta (vode i hranljivih substanci). Zahteva obilne količine vode, ukoliko se zadovolji adekvatna količina vode biljka je tamno zelena i ima odgovarajući sjaj karakterističan za ovu vrstu. Razmnožava se vegetativno. Rezanje nije preporučljivo, pogotovo rezanje vrhova, jer može doći do deformacije ukupnog izgleda.

Thuja tiny tin

Thuja tiny tin
Izrazito mala tuja loptastog oblika, može da naraste najviše u svom životnom veku do 1m, ali njen intezitet rasta je veoma spor. Za godinu dana ova biljka poraste od 5-10 cm. Razmnožava se vegetativnim putem. I to najčešće ožiljavanjem, a u nekum slučajevima i kalemljenjem.

Cupressocyparis leylandii

Cupressocyparis Leylandii
Zelena tipična vrsta cupresusa ima oštre četinaste grančice, hrapavo stablo, raste visoko do 10-15m. Stim što orezivanjem možemo da kontrolišemo rast ovih biljaka. Korenov sistem se širi na sve bočne strane, a najmanje u dubinu (tj. ima plitke žile). Razmnožava se generativno ili vegetativno. Ima izuzetan prijem. Primer na slici je orezivan.

Thuja globosa

Thuja globosa
Thuja globosa. Brzo raste i do 1,5-2m. Gusta mekana struktura. Za pojedinačnu sadnju ili formiranje ogradica ili grupacija. Veoma otporna na bolesti.

Thuja Bowling ball

Thuja Bowling ball
Thuja Bowling ball. Izuzetno gusta otporna, raste oko 1,5m sporim intezitetom uz mogućnjost korekcije visine i oblika orezivanjem.

Thuja compacta aurea elengatisimo

Thuja compacta aurea elengatisimo
Nešto sporijeg rasta, guste strukture, preciznog oblika. Raste oko 2-3m izuzetno sporo, oko 10-20cm u toku godine.